du lich dao coto

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012
HỖ TRỢ
Yahoo
Yahoo
Hotline : 0913 850 649

       Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 27/4/2011, trong năm qua Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

 

      Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 đã được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 26/4/2012 với sự tham gia của 52 cổ đông đại diện cho 1.520.143 cổ phần, chiếm tỷ lệ  95,01% trên tổng số vốn điều lệ. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Đại hội.

Chào cờ khai mạc buổi Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thảo - Trưởng phòng TCKT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

 

Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện kế

hoạch năm 2011 - phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Lấy ý kiến biểu quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Hùng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động

sản xuất kinh doanh năm 2011

Bà Vũ Thị Mai - cổ đông Công ty: đóng góp ý kiến tại Đại hội.

Ông Bùi Phước Tiên - Thành viên HĐQT đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

 

   Sau gần 3h làm việc liên tục Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai đã kết thúc thành công tốt đẹp. Toàn thể CBCNV Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra tại Đại hội.