du lich dao coto

Đại hội đồng cổ đông năm 2017
HỖ TRỢ
Yahoo
Yahoo
Hotline : 0913 850 649

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ- XDCSĐN ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Cao Su Đồng Nai. Trong năm qua Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hôm nay, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/4/2017. Dưới đây là một số hình ảnh buổi đại hội.

 

Chào cờ khai mạc Đại hội

 

Đ/C Lâm thông qua chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2017

 

Đ/c Nguyễn Chí Hiếu thay mặt Ban kiểm soát báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội.

 

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thạnh - Thành viên HĐQT thông qua qui chế Đại hội

 

Đ/c Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thảo - Trưởng ban kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

 

 Đ/c Lê Văn Liêm - chủ tịch HĐQT thảo luận, trả lời ý kiến cổ đông.

 

Đ/c Phạm Văn Minh thay mặt Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

 

Chia tay Ông Bùi Phước Tiên Thành viên HĐQT đến tuổi hưu trí.

 

Ra mắt thành viên HĐQT mới Ông Nguyễn Văn Quang - Kế toán trưởng - trưởng phòng TCKT Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình (người thứ 2 từ phải sang).

 

Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.

 

Chụp hình lưu niệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát qua các nhiệm kỳ.