du lich dao coto

Tin tức
SUPPORT ONLINE
Yahoo
Yahoo
Hotline : 0913 850 649
Tin tức

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ- XDCSĐN ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Cao Su Đồng Nai. Trong năm qua Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Hôm nay, Đại hội đồng cổ đông năm 2017 khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/4/2017. Dưới đây là một số hình ảnh buổi đại hội.   Chào cờ khai mạc Đại hội   Đ/C Lâm thông qua chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2017   Đ/c Nguyễn Chí Hiếu thay mặt Ban kiểm soát báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội.   Cổ đông biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017.   Đ/c Nguyễn Văn Thạnh - Thành viên HĐQT thông qua qui chế Đại hội   Đ/c Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.   Đ/c Nguyễn Văn Thảo - Trưởng ban kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.    Đ/c Lê Văn Liêm - chủ tịch HĐQT thảo luận, trả lời ý kiến cổ đông.   Đ/c Phạm Văn Minh thay mặt Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.   Chia tay Ông Bùi Phước Tiên Thành viên HĐQT đến tuổi hưu trí.   Ra mắt thành viên HĐQT mới Ông Nguyễn Văn Quang - Kế toán trưởng - trưởng phòng TCKT Công ty Cổ phần Cao Su Hòa Bình (người thứ 2 từ phải sang).   Ông Lê Văn Liêm - Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.   Chụp hình lưu niệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát qua các nhiệm kỳ.                                    
25 April 2017

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013        Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 26/4/2012, trong năm qua Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.        Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 đã được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 25/4/2013.Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Đại hội. 
28 November 2013

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012        Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây Dựng Cao Su Đồng Nai ngày 27/4/2011, trong năm qua Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.         Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 đã được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 26/4/2012 với sự tham gia của 52 cổ đông đại diện cho 1.520.143 cổ phần, chiếm tỷ lệ  95,01% trên tổng số vốn điều lệ. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Đại hội.
23 May 2012

Xây nhà cao tầng bằng gạch không nung Từ năm 2011, các công trình từ 9 tầng trở lên sẽ sử dụng vật liệu xây không nung loại nhẹ có khối lượng thể tích nhỏ hơn 1000 kg mỗi m3 để xây. Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020 với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20-25% vào năm 2015 và 30-40% vào năm 2020
19 July 2010